Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · demokrati : Välkommen på utrikesfika!

utrikesfika med Kalmar/Ölands FN-förening

Välkommen på utrikesfika i Kalmar, där vi diskuterar aktuella ämnen om världspolitiken.

Varannan onsdag på ett café nära dig Vad hände i Libyen? Har FN spelat ut sin roll? Vad ska vi göra åt Nordkorea? Hur går det med bekämpandet av fattigdomen? Bör USA vara världspolis? Hur löser vi Israel-Palestinakonflikten?

Det finns mycket att diskutera kring världshändelserna. Vi träffas varannan onsdag på något café i Kalmartrakten för att under avslappnade former diskutera aktuella händelser i världen. Kanske kan vi tillsammans öka vår förståelse för vad som sker. Du behöver inte ha några särskilda kunskaper, bara en nyfikenhet och diskussionsvilja. Alla är välkomna, oavsett om du är medlem i FN-föreningen eller inte.
Se vår Facebookgrupp ”Utrikesfika med FN-föreningen Kalmar/Öland” för information om var vi träffas nästa gång!

Vid frågor kontakta Rebekka Holm, 070-364 90 42.

Copyright Niklas Carlsson © 2013