Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · foto : New York vs naturen

Manhattan i New York är som bekant en ö, som är fullständigt förändrad av människan. Naturen känns mycket långt borta när man spatserar mellan skyskraporna i financial district på södra delen av ön, eller till och med när man tar en fika i Central Park, som är en stor människoskapad grön lunga. Tuktad och formad av människor har den inte så mycket med den ursprungliga naturen på ön att göra.

Intressant nog finns det dock en hel del kvar sv ursprunget under ytan. Manhattan var till stor del en sumpmark, genomkorsad av vattendrag och full av källor. Spring Street heter så av denna anledning. Staden mottar enorma mängder vatten genom regnet, grundvattnet och vattendragen. Tidigare absorberades det till stor del naturligt av växtligheten på ön. Idag när manhattan är så bebyggt finns inte lika mycket växtlighet som kan ta emot vattnet, så istället får de lokala myndigheterna ägna sig åt enorma och ständiga arbeten med att pumpa undan vattnet. Upphör pumpandet något dygn översvämmas tunnelbanan ganska snart.

Människans vattenledningar under ytan på ön följer ofta de gamla naturliga vattenvägarna, vilket innebär att man genom att titta på en översikt över rörledningssystemet också kan få en bild av den ursprungliga, naturliga ön som gömmer sig under ytan.

Vår civilisation är en tunn fernissa, som kommer försvinna förr eller senare. Vår tid är ett ögonblick i naturens historia, och våra byggnader är högst temporära. Hur lång tid skulle det ta för naturen att återerövra ön om vi försvann? Efter nästa istid kommer det möjligen finnas en del kemiska spår och en förhöjd koncentration av järn i marken där Manhattans stolta Skyskrapor står idag. Långt innan dess kommer vi dock ha slutat pumpa vatten i våra artificiella ledningar, och naturen kommer att ha visat entropins makt över det människoskapade.

– Skrivet i BlogPress för iPad

Copyright Niklas Carlsson © 2013