Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · darfur : Södra Sudan – en katastrof 2011?

image

Idag på styrelsemötet med Svenska FN-förbundet fick vi besök av en doktorand från Uppsala Universitet, som forskar om utvecklingen i Sudan. Som de flesta vet har krig och systematiska övergrepp pågått i både Darfur i västra Sudan och i södra delen av landet. 1983-2005 pågick ett krig mellan centralmakten i Khartoum och rebeller i söder som vill ha självständighet, ett krig som kostat 2 miljoner människoliv. I fredsavtalet 2005 beslutades att södra Sudan skulle få större självstyre under sex år, och sedan hålla en folkomröstning om självständighet. Nu har dessa sex år snart gått – 9 januari 2011 ska folkomröstningen hållas, enligt fredsavtalet. Det är en mycket farlig tid som väntar, eftersom det inte är säkert att centralregeringen går med på att genomföra en folkomröstning, eller att de respekterar resultatet om den genomförs. Det är högst osannolikt att folket skulle rösta emot självständighet.

Om omröstningen genomförs och beslutar om självständighet (och Khartoum godkänner det) uppstår ett nytt mycket allvarligt problem. Enligt fredsavtalet ska i så fall södra Sudan bli självständigt efter bara 6 månader, alltså i juni 2011. Det finns nästan inga fungerande institutioner, mycket dålig infrastruktur, inga fungerande myndigheter. Dessutom finns det i södra Sudan minst tre olika folkgrupper, som alla vill ha makten. Det är bäddat för kaos och inbördeskrig. Förhoppningsvis har jag fel, men det kan mycket väl bli så att vi under nästa år får se ännu en mycket blodig konflikt i Afrika. Kanske en långvarig sådan. Hur kommer grannländerna att reagera? De har en tradition av att lägga sig i varandras konflikter och ge stöd åt rebellgrupper i olika länder. Har vi riktig otur kan hela regionen destabiliseras.

Det här betyder inte att jag motsätter mig en självständighet, tvärtom. Sudan har präglats av krig i många decennier, och något måste göras. Men om vi ska undvika kaos när en ny stat bildas måste det byggas kapacitet i form av institutioner och statsbärande myndigheter. Det gör man inte på sex månader, inte ens med massiv internationell hjälp.

Copyright Niklas Carlsson © 2013