Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : Bok: Arkimedes, av Roland Poirier Martinsson

image

Att ge sig på att skriva en biografi över en man som levde för 2200 år sedan, och inte var en kung eller berömd general, är inte enkelt. Källorna är få och opålitliga. Tyvärr märks det tydligt i Martinssons bok om Arkimedes; den är till stora delar byggd på spekulationer och generella utsagor när det gäller hans liv och epok. Intressant är det ändå, när författaren berättar om det politiska läget, kulturen, religionen, krigsteknologin, etcetera. Men som biografi är den klen. Hade den hetat ”Arkimedes tid och verk” och inte påstått sig vara en biografi hade det varit mer rättvisande.

Nåväl, intressant läsning är det om man är intresserad av antiken och av vetenskapshistoria och skruvar ner förväntningarna vad gäller det biografiska innehållet. Det är också en fascinerande kärleksförklaring till matematikens ädla konst, och hur den utvecklats. Arkimedes matematiska framsteg är än mer fantastiska när man förstår att han räknade med bokstäver (inte siffror eller ens romerska siffror), inte hade något begrepp om noll, inte kunde skriva decimaler och inte hade tillgång till mycket av det matematiska tänk som utvecklats efter honom (t.ex. Om oändligheten). Trots allt detta formulerade han matematik som står sig än idag, och en del matematiska problem som inte löstes på över 2000 år. Man kan inte bli annat än imponerad. Det är synd att Martinssons bok inte lever upp riktigt till sitt objekt.

författaren är uppenbarligen också något språkligt handikappad när det gäller studiet av antiken; alla källor han hänvisar till är engelskspråkiga.

Copyright Niklas Carlsson © 2013