Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Creative Hive : Skamlöst

Jag driver ett företag där jag hjälper framförallt ideella organisationer, föreningar och offentlig sektor att bli bättre. Det handlar om organisationsutveckling, projektledning, PR och utbildning. Det är en vildvuxen bransch, med både skojare och duktiga företagare. Att många konsulter är ”duktiga” på att fakturera överpriser är väl ingen nyhet, men ibland blir man ändå förvånad över hur skamlöst en del agerar – och hur blåögt en del organisationer betalar överpriser.

I dagens Barometern finns en artikel om att Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö hyrt in en konsult för att utreda arbetsmiljön. Konsulten Birgitta Smedje skulle genomföra en utförlig analys genom intervjuer med personalen på universitetet. Men det gjorde hon inte. Istället intervjuade hon ett fåtal toppchefer under fyra dagar, skrev en sammanställning och fakturerade 225 293 kr för detta felaktigt utförda hastverk. Och universitetet betalar utan knot.

Rektor Stephan Hwang håller med om att konsulten var dyr.
– Jo det medger jag. Men det är tydligen det här man får betala. Vi har frågat runt och också bett om tips om konsulter som gör bra jobb. Det var så vi anlitade Birgitta Smedje.

Om man räknar med att konsulten utfört sju dagars arbete hamnar notan på över 32 000 kr per dag. Det är ett hån mot alla studenter som hankar sig fram på drygt 8000 kr per månad, och inte får tillräckligt mycket lärarledd undervisning på universitetet på grund av lärosätets bristande ekonomi.

Bäste Stephen Hwang; nästa gång ni vill göra en liknande utredning kan ni vända er till mig. Jag lovar att utföra arbetet korrekt, och dessutom till en väsentligt lägre kostnad.

Copyright Niklas Carlsson © 2013