Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : Bok: Om Jesus, av Jonas Gardell

För ett par år sedan läste jag Gardells bok Om Gud, och fann den oväntat väl underbyggd. Nu har jag läst hans nästa bok på samma tema, Om Jesus. Att Gardell är väl insatt i ämnet och besitter avsevärda kunskaper är det ingen tvekan om. Däremot kommer hans egen tro ofta på kollisionskurs med hans slutsatser. Kyrkans och traditionens Jesus är någon helt annan än den historiske Jeshua från Nasaret, en person vi vet mycket lite om. Gardell är smärtsamt medveten om det, och problematiserar det en hel del. Han får dock ingen rätsida på det, egentligen. Jeshua var en profet och mirakelman som predikade att Guds rike var nära förestående, inom dagar, veckor eller möjligen något år. Han vände sig till israeliterna. Han predikade att syndarna skulle vara med honom i riket, utan krav på botgöring – man skulle bara tro.

Jeshua hade fel om tiden, och kyrkan som verkar i hans (förvrängda) namn predikar om en saga om honom, inte om hans faktiska lära. I ganska liten utsträckning bryr man sig om vad han sa, utan fokuserar på vad man i efterhand påstår att han var. Man kräver fromhet och rätttrogenhet på ett sätt som han själv inte gjorde. Under 2000 år har man i hans namn förtryckt kvinnor och fritänkare, han som behandlade kvinnor som jämlikar och själv var en revolutionär fritänkare. Kyrkans trosbekännelse talar inte alla om vad han sade eller ville lära ut, bara om vad man gjort honom till. Gardell erkänner allt detta, men tror ändå på den återuppståndne Jesus Kristus så som han skapades av Paulus och kejsar Konstantin. Det är fascinerande, motsägelsefullt, mystiskt. Det är med andra ord så som det ska vara när det gäller trosfrågor! mycket läsvärt är det i alla fall.

Bloggat från mobilen via WordPress för Android

Copyright Niklas Carlsson © 2013