Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Alliansen : Eskil Erlandsson måste stoppa förblödningen av landsbygden

Även publicerad på Newsmill och Emilstankar

Den nya Alliansregeringen markerar tydligt att man tar parti för hela Sverige, där jordbruksdepartementet stöps om till ett Landsbygdsdepartement. Nu ligger det ett stort ansvar på Eskil Erlandsson och resten av regeringen att leva upp till detta. Kan han stoppa förblödningen av landsbygden?

Fredrik Reinfeldt presenterade idag sin nya regering, och i regeringsförklaringen lyftes vid flera tillfällen vikten av att hela Sverige lever och utvecklas. En särskild satning på inre Norrland, särskilt stöd för elektronisk kommunikation i hela landet, arbetstillfällen i hela landet och så vidare. Sveriges nya regering signalerar tydligt att man vill satsa på landsbygden, och skapandet av ett landsbygdsdepartement är den tydligaste av dessa signaler.

Landsbygden blöder, trots starka satsningar under den förra mandatperioden. Allt fler väljer att lämna småorter och glesbygd för att söka sig en framtid i större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Allt fler äldre blir kvar, med stora behov av vård och stöd. Det är hög tid att stoppa blödningen, att skapa förutsättningar för en landsbygd som lockar unga människor och inger framtidstro.

Med klimatförändringar, energiunderskott och matbrist finns det goda utsikter för Sveriges landsbygd att bli en framtidsbygd, där framtidens gröna energi kan produceras av vind och bioenergi. Skogen kommer bli allt viktigare för energiförsörjningen, och bli allt mer lönsam.

Klimatförändringarnas krav på minskade utsläpp av växthusgaser ger ett naturligt uppdrag till landsbygden att vårda markerna som är koldioxidsänkor, och det ger förutsättningar för mer närproducerad mat utan långa transporter.

Men det sker inte av sig själv. Ett kraftfullt politiskt stöd måste ges, för att förutsättningarna för ett gott liv på landsbygden över huvud taget ska finnas. Infrastrukturen måste vårdas, service som vård och omsorg måste finnas (mobila läkarcentraler är bara ett exempel) och bra undervisning måste erbjudas. Våra invandrare bör ges incitament att befolka landsbygden, och på så sätt bidra till att stoppa avfolkningen. Eskil Erlandsson har en grannlaga uppgift framför sig, och samarbetet mellan det nya landsbygdsdepartementet och de andra departementen måste bli bättre – Sveriges framtid hänger på det.

Nu är det upp till bevis för regeringen – vågar man göra ordentliga satsningar som gör landsbygden till en framtidsbygd? Det nya departementet är ett litet men viktigt steg i rätt riktning. Jag önskar Eskil Erlandsson lycka till.

 

Edit 2010-10-07: artikeln publicerades även som debattinlägg i Barometern idag.

2010-10-07 18.23.38

Copyright Niklas Carlsson © 2013