Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : Klimatkatastrof i tvåflodslandet

 image

Jag läser boken Climate Wars av Gwynne Dyer, där ett antal framtidsscenarier med klimatförändringar målas upp. Det är ingen munter läsning. I det första scenariot, som utspelar sig 2045, har klimatförändringarna orsakat kaos, kollapsade stater och enorma flyktingströmmar. En detalj i detta scenario är att stora spänningar uppstår mellan Turkiet och Irak, då både Tigris och Eufrat har sitt upprinningsområde i Turkiet. När klimatförändringarna slår till har landet inte längre råd att låta vattnet rinna vidare ner till Syrien och Irak, utan avleder det för eget bruk. Det innebär katastrof för Irak och dess befolkning.

Detta är inget orealistiskt scenario, det sker nämligen redan idag i något mindre utsträckning. Det finns inget avtal mellan länderna som reglerar användningen av vattnet, vilket gör att Turkiet i princip när som helst kan stoppa floderna. Det finns redan sju dammar i Eufrat innan floden når Irak, och svår torka har redan drabbat landet. Turkiet har “generöst” släppt till mer vatten under odlingssäsongen så att Irakierna kan bedriva jordbruk – men vattnet räcker inte ändå. Om klimatförändringarna gör att turkarna själva behöver allt vatten, då lär inte Irak bli prioriterat. En stor konflikt kan då bli följden. Det ger givetvis en hel del att tänka på angående Turkiets inträde i EU.

Det finns dessutom religiösa aspekter på detta, som inte ska underskattas vid en eventuell konflikt. I Uppenbarelseboken 16:12 finns en profetia som innebär att Eufrat kommer att torka inför domedagen. Även inom islam hävdar vissa hadither från Muhammed att Eufrat kommer att torka, och visa upp tidigare okända skatter som kommer att orsaka konflikter och krig.

Eufrat torkar idag ut. Läs intressant artikel i New York Times 13/7 2009 här.

The most frequently cited culprits are the Turkish and Syrian governments. Iraq has plenty of water, but it is a downstream country. There are at least seven dams on the Euphrates in Turkey and Syria, according to Iraqi water officials, and with no treaties or agreements, the Iraqi government is reduced to begging its neighbors for water.

“We have a real thirst in Iraq,” said Ali Baban, the minister of planning. “Our agriculture is going to die, our cities are going to wilt, and no state can keep quiet in such a situation.”

With the Euphrates showing few signs of increasing health, bitterness over Iraq’s water threatens to be a source of tension for months or even years to come between Iraq and its neighbors.

“Next winter will be the final chance,” said Hashem Hilead Shehi, a 73-year-old farmer who lives in a bone-dry village west of the marshes. “If we are not able to plant, then all of the families will leave.”

Irak måste själv bli mycket bättre på att ta tillvara på det vatten man har, det är en viktig åtgärd. Men om Turkiet i framtiden själva behöver allt vatten från floderna, ja då blir det inte mycket kvar till tvåflodslandet Irak att vara rädd om.

Copyright Niklas Carlsson © 2013