Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Alliansen : Maria Wetterstrands fem felaktiga påståenden i TV

image

Maria Wetterstrand frågades ut igår i SVT. Hon kom med en rad felaktiga påståenden, som hon försökte sätta i huvudet på tittarna.

Hon påstod;

1. att Alliansen har gett klara besked om göra sig beroende av SD om Alliansen inte får egen majoritet,
2. att Miljöpartiet aldrig har sagt att de vill förbjuda flyg (2008 föreslog Maria Wettertrand att allt inrikesflyg söder om Sundsvall borde förbjudas),
3. att staten ska satsa pengar på ny kärnkraft (Alliansens energiöverenskommelse är glasklar: staten kommer inte att lämna några stöd överhuvudtaget till kärnkraften).
4. att RUT-avdraget innebär en stor kostnad för staten (Konjunkturinstitutet gick igår ut och meddelade att RUT-avdraget inte innebär någon kostnad för staten).
5. att MP aldrig föreslagit köttskatt (på kongressen 2007 beslöts att MP ska verka för en köttskatt).

En rad felaktigheter inom mycket viktiga frågor. Wetterstrand försökte lura folket och skrämmas.

Copyright Niklas Carlsson © 2013