Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · politik : De rödgrönas valmanifest – “bidragsmanifestet”

Alldeles nyss presenterades de Rödgrönas valmanifest, och här är några tankar kring det som sades;

  • Det blev mycket tydligt att de tre vänsterpartierna inte är överens i grundläggande frågor, och de blev mycket hårt pressade av journalisterna kring detta. Mona var mycket besvärad av frågor om föräldraförsäkringen och budgetreglerna. Deras manifest omfattar 18 sidor, jämfört med Alliansens 50 sidor – det ger en indikation på hur lite de rödgröna faktiskt är överens om.
  • De rödgröna vill framstå som ekonomiskt ansvarsfulla, och har därför accepterat regeringens prognoser om budgetutrymmet framöver, och har också accepterat Anders Borgs nya dubblerade överskottsmål. När Mona och Ohly fick frågan om varför det accepterar detta, kunde de inte svara ordentligt. Det är därför tydligt att de vill framstå som lika ekonomiskt ansvarsfulla som regeringen, men kan inte förklara varför.
  • Lars Ohly förklarade att de rödgröna vill minska antalet personer med försörjningsstöd (socialbidrag) med 50 000 till 2015. Men inte genom att de ska komma i arbete, utan genom höjningar av andra bidrag. Som vanligt är det bidragslinjen som dominerar deras tankevärld.
  • Stora kostnader vältras över på kommunerna, till exempel för de utställda löftena inom barnomsorg, äldrevård, bostadspolitik. Det kommer innebära kommunala skattehöjningar utöver de skattehöjningar de rödgröna själva vill genomföra som regering.
  • Maria Wetterstrand talade sig varm för ett klimatavdrag (slopad fastighetsavgift i tre år) för den som bygger om sitt hus så man minskar energianvändningen med minst 30%. En journalist frågade hur man ska kunna kontrollera detta, och Wetterstrand svarade att en expert måste göra en energideklaration både före och efter ombyggnationen. Hur mycket av avdraget äts upp av dessa extra kontroller? Givetvis tycker jag det är bra med stöd till energieffektivisering, men det måste vara genomtänkt.
  • Man ska återinföra obligatoriska årliga jämställdhetsplaner för företagare – även småföretagare som bara har en person anställd. Det är regelkrångel och byråkrati som småföretagare inte ska behöva belastas med! (Klippt ur deras manifest: “Vi vill att alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar varje år och upprätta handlingsplaner.”)
  • Orden tillväxt, företagande och landsbygd omnämns inte en enda gång. I Alliansens valmanifest återfinns tillväxt 12 ggr, företagande 18 ggr och landsbygd 6 ggr.
  • De vill avskaffa RUT-avdraget, höja marginalskatterna och hindra privata vårdalternativ. Det försvårar för kvinnor att kombinera karriär med familj, och att gå från lågbetald anställning i offentlig sektor till framgångsrika företagare i privat sektor. Det är ett slag i ansiktet på kvinnor med ambitioner. Den fria etableringsrätten ska rivas upp.

Detta var bara några snabba reflektioner, direkt efter deras presskonferens. Jag lär få anledning att återkomma till deras förslag.

Läs mer: Annie Johansson, SvD, DN,

Copyright Niklas Carlsson © 2013