Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · demokrati : Sveriges nästa regering måste ge stöd till FN-insatser

image Sverige har idag färre än 30 personer i internationella fredsbevarande FN-insatser. Resten av soldaterna och personalen i utlandstjänst arbetar i olika EU- och NATO-konstellationer, visserligen oftast med ett godkännande från FN – men alltså inte i direkt FN-tjänst. Vi fem som undertecknar denna artikel representerar fyra olika riksdagspartier från båda blocken, men är fullständigt enade i de krav vi här lägger fram på Sveriges nästa regering – oavsett vilken politisk färg den kommer ha. Vi kräver att Sverige påtagligt ökar sitt stöd till direkta FN-insatser runt om i världen.

Vårt land har ända sedan FN grundades varit en viktig röst i världssamfundets tjänst, vi har arbetat hårt för FN och dess internationella arbete. De flesta svenskar har respekterar världsorganisationen högt, även om man ofta inser att den behöver reformeras och förändras. Under åren har vi varit flitiga och pålitliga deltagare i FN-insatser runt om i världen. Men icke numera. Detta är tyvärr en trend bland västländerna, som efter det katastrofala misslyckandet i Rwanda 1994 valt att anordna egna militära insatser utanför FN, med eller utan säkerhetsrådets godkännande. De riktiga FN-insatserna har förpassats till b-laget, med låg status. Det betyder tyvärr att de nästan helt och hållet sköts av soldater och officerare från u-länder. Västländerna fnyser föraktfullt åt utsikten att skicka ut sina soldater under befäl från utvecklingsländer, hur kompetenta de än må vara. Det är en ond cirkel, där västvärlden blir allt mindre villig att delta i de genuina FN-insatserna. Sverige är en röst som kan bidra till att bryta den cirkeln, och se till att i-länder och u-länder arbetar tillsammans i fredsbevarande insatser runt om i världen.

Som långvarig FN-vän har Sverige ett särskilt ansvar för detta. Vi kan inte stillatigande se på när statusen i deltagande i FN-insatser urvattnas. Vi kan inte fortsätta att aktivt bidra till denna negativa utveckling genom att själva strunta i att delta. 30 svenskar deltar i FN-insatser idag, och det är ett resultat av en politik som förts av både socialdemokratiska regeringar och den nuvarande Alliansregeringen. Vi i Svenska FN-förbundet är oroade, och efter valet måste vi få se en förändring. Då måste den nya regeringen, oavsett partifärg, arbeta internationellt för att återupprätta FN-insatsernas status. Alternativet förskräcker, med ett allt mer urvattnat FN som tappar mandat och status, och rena militärorganisationer på egen hand sätter in militär där de själva har intressen.

Niklas Carlsson (C), ordförande Kalmar läns FN-distrikt

Monica Johansson (V), sekreterare Kalmar läns FN-distrikt

Karl-Gustav Kyrk (Kd), kassör Kalmar läns FN-distrikt

Linn Johansson (C), suppleant Kalmar läns FN-distrikt

Åke Wiman (Fp), suppleant Kalmar läns FN-distrikt

(insändare till tidningarna i Kalmar län)

Copyright Niklas Carlsson © 2013