Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Alliansen : En månad kvar till segern!

Idag är det en månad kvar till valdagen, då Alliansen blir omvalda. För att fira det har jag idag fixat en valaffisch, och haft pressträff om Kalmarcenterns vision om “Kalmar – den gröna och lekfulla staden” (läs mer om det på Kalmarcentern.se)

affisch

Kalmarcentern vill:

• Bevara och förbättra stadens gröna ytor
• Bygga fler lekplatser i centrala Kalmar – man ska inte behöva ta bilen till lekplatsen
• Skapa bättre förutsättningar för rekreation för alla åldrar genom satsningar på till exempel skateboardramper, boulebanor och gröna promenadstråk
• Förbättra skyltningen och belysningen på befintliga gång- och cykelbanor
• Se över möjligheten att bygga fler gång- och cykelbanor
• Skapa fler parkeringsplatser i centrala staden
• Se till att utveckling och underhåll av stadens olika centrum förbättras så de blir attraktiva för boende och företagare

Läs mer om detta på Kalmarcentern.se

Copyright Niklas Carlsson © 2013