Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Utöka grön rehabilitering på Skälby gård!

Idag besökte jag tillsammans med Centerpartiets landstingsgrupp Nymålens gård, där det bedrivs socialpsykiatrisk verksamhet. Här får deltagarna möjlighet att arbeta med skötsel av djur och driva en gård. Det är dagverksamhet och arbetsförberedande träning. Det gör ett jättejobb, och det är relativt kostnadseffektivt. Tyvärr saknas en sådan väl utbyggd socialpsykiatrisk verksamhet med djur i södra länsdelen. Samtidigt går Skälby gård i Kalmar på knäna! Här finns redan djur, lokaler och bra verksamhet för barn. Det skulle utan större insatser kunna utvidgas till att erbjuda socialpsykiatrisk verksamhet för vuxna som behöver stöd. Att umgås med djur och känna att man gör en viktig insats är oerhört bra för personer med psykiska problem. Det skulle samtidigt ge Skälby gård ytterligare ett ben att stå på, och ett välbehövligt ekonomiskt tillskott!

Här är en bild från besöket vid Nymålen tidigare idag, där personalen pratar om verksamheten. Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om någon flum-verksamhet, utan om seriös och kompetent rehabilitering för personer med psykiska problem. Här får de meningsfulla uppgifter som kan ge tillbaka livslusten.

nymålen

Copyright Niklas Carlsson © 2013