Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Svenskt Näringsliv: Centern bäst på att lyfta företagarfrågor

Svenskt Näringsliv har undersökt vilket parti som pratar mest om företagarfrågor, och att det kopplas till jobb, välfärd och utveckling.

Centerpartiet är det riksdagsparti som förekommer oftast i media när det handlar om företagande. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv, som undersöker hur mycket fokus partierna lagt i media på företagarfrågor mellan den första april till och med den 15 juni i år.

Centerns politiker har varit mest aktiva både på riks- och lokalplanet. Partiet har framför allt diskuterat företagsklimatet och den betydelse företagande har på arbetstillfällen, sysselsättning, och tillväxt. Men undersökningen visar även ett mer generellt uppsving för företagarfrågor.

De uppmanar S och M att bli bättre.

Läs pressmeddelandet här.

Copyright Niklas Carlsson © 2013