Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · historia : Angående Pride: om romersk homosexualitet

image Att definiera sig som homosexuell är ett relativt nytt fenomen. Romarna hade inget ord för homo- respektive heterosexuell. De tänkte kring sin sexualitet utifrån dominans/underkastelse istället. Den vuxne mannen skulle vara den aktive, den dominante i sexakten och relationen. Det kunde han vara mot en kvinna eller mot en yngling, det spelade ingen roll. Det var inte ovanligt att en man växlade mellan att ha sex med vuxna kvinnor (ex frugan, slavar, prostituerade) och någon yngling (12-16 år). Däremot var det mycket skamligt för en vuxen man att vara dominerad, passiv, mottagande i sexakten oavsett om det var med en kvinna eller en annan man. Att en vuxen man dominerades och penetrerades av en annan man var mycket skamligt, liksom för en man att utföra oralsex på en kvinna, vilket också sågs som undergivet. Däremot var det alltså helt normalt och accepterat att en vuxen man hade en sexuell relation med en gosse i lägre tonåren, det sågs till och med som en del av uppfostran. Kvinnlig homosexualitet verkar ha varit tämligen ovanligt, och sågs som något udda. I sådana fall tolkades relationen av omgivningen i dominans-underkastelse, alltså att man utgick från att den ena kvinnan tog mannens roll som dominant och aktiv, och den andra var passiv och undergiven. Den romerska samtiden hade ett sådant “filter” när de tolkade relationer, och kunde svårligen tänka utanför de ramarna. Hur ser våra ramar ut?

Copyright Niklas Carlsson © 2013