Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · FN : Isberg i Kongo

Brigadgeneral Isberg

Idag hade vi möte med förbundsstyrelsen i FN-förbundet. Vid lunch hade vi den stora äran och glädjen att få besök av brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg. En mycket imponerande herre, och den ende nu levande svenske general som deltagit i strider. Han har varit chef för FN-styrkan i Kivuprovinsen i östra Kongo, där han gjorde mycket goda insatser mot rebellerna. Han berättade mycket öppet och initierat om sin tid i Kongo, och hur verkligheten såg ut på marken med eldstrider, massakrer och kamp för att skydda civilbefolkningen.

I FN-förbundet och andra ställen diskuterar vi mycket om FN-insatser, skyldigheten att skydda m.m. Det blir dock ofta på en ganska akademisk nivå, så en sådan här genomgång av den konkreta verkligheten är mycket bra. Ett stort tack till generalen för det!

Hans berättelse stärkte mig ytterligare i min övertygelse om att Sverige och andra västländer måste återgå till att skicka ut soldater och personal i direkta FN-uppdrag, inte bara FN-godkända NATO-insatser. Idag sköts nästan alla FN-insatser av soldater och personal från utvecklingsländer, vilket ibland innebär att de inte har tillräcklig träning och utrustning. Det innebär också, tyvärr, att västländer har en viss nedlåtande attityd mot dessa insatser – det är ”häftigare” att delta i NATO-insatser. Denna attityd och bristande vilja på medverkan urholkar FN:s trovärdighet och mandat, och delar upp olika militära insatser i a- och b-lag.

Här finns en mycket intressant intervju med hårdföre Isberg, där han berättar en del om Kongo.

Copyright Niklas Carlsson © 2013