Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · foto : Nederlanderna och D66

Den har helgen ar jag i Nederlanderna for att besoka partiet D66 och se hur de bedriver kampanj. Jag sitter i deras partihogkvarter i Den Haag, och har precis fatt besked om att alla kampanjaktiviteter hela helgen ar installda. Det har skett en flygolycka i Libyen, dar ett hundratal hollandare fick satta livet till. Nu har alla partier valt att stalla in allt kampanjande. Givetvis oerhort tragiskt med flygolyckan, men ocksa synd att kampanjandet blir installt. Jag har dock pratat med dem mycket idag, och fatt en bra bild av hur de arbetar och vilka fragor som ar aktuella. Pa sondag ska jag ata lunch i Leiden med en lokal kampanjledare och hora hur de arbetar lokalt. Det blir sakert intressant och givande.

Har ar mitt hotell i Zaandam. Nybyggt och fint!

Taget till Den Haag idag.

D66:s avdelning for online-kampanjer:

Copyright Niklas Carlsson © 2013