Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · media : Inspirerade om fattigdomsbekämpning

Här är två mycket inspirerande, korta föreläsningar om hur vi kan bekämpa världens fattigdom.

1. Jacqueline Novogratz: A third way to think about aid Hon brinner för entreprenörskap som en väg ur fattigdomen, och tror på alla människors vilja att med stolthet själva arbeta för sin utveckling och framgång. Hennes recept för bistånd är att bortse från vad vi tror att folk behöver, och istället utgå från vad de fattiga själva vill ha. Att ge dem egenmakt istället för vanmakt. Mycket inspirerande!

2. Esther Duflo: Social experiments to fight poverty

Esther Duflo pratar här om effektiv fattigdomsbekämpning. Genom vetenskapliga tester har de undersökt vilka metoder som fungerar.

 

Fler inspirerande videos finns på TED.com

Copyright Niklas Carlsson © 2013