Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · FN : FN-föreläsning på Linnéuniversitetet

Idag var det KARMA, Kalmar ARbetsMArknadsdag, som är en mässa på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det ordnas samtidigt olika föreläsningar, och i det sammanhanget deltog jag och pratade om hur det är att arbeta inom FN. Ett 20-tal studenter var åhörare, och fick bland annat se den oglamorösa verkligheten vid FN-förhandlingar. Jag berättade också om olika vägar in i FN-systemet, och givetvis om Svenska FN-förbundet.

KARMA-2010-03-03

Copyright Niklas Carlsson © 2013