Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · FN : Jag föreläser på KARMA, om FN och frivilligorganisationer

image

3 mars genomförs KARMA, KAlmar ARbetsMArknadsdag, vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Det är en mässa där företagare träffar studenter, och där några roliga och intressanta föreläsare genomförs. Bland annat kommer Alex Schulman att prata om hur viktigt det är med nätverk.

Jag kommer berätta om FN-förbundet, FN, och ideellt arbete. Jag kommer ta upp olika vägar till arbete och engagemang inom detta område. Missa inte det!

Läs mer på www.karma.hik.se

Copyright Niklas Carlsson © 2013