Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Alliansen : Försvarspolitisk debatt i Kalmar (!) ikväll

Ikväll deltog jag i en mycket intressant diskussionskväll här i Kalmar, med Centerpartiets försvarspolitiske talesman Staffan Danielsson. Det var Kalmarkretsen som anordnade träffen, som hade ett femtontal pratglada deltagare. Temat var egentligen avskaffandet av värnplikten, men diskussionen breddades rejält. Staffan inledde med ett anförande om den säkerhetspolitiska situationen, utvecklingen i stora drag sedan kriget, och om nuvarande försvarspolitik inklusive omställningen till yrkesförsvar. Relationen med Ryssland kom givetvis upp, liksom gasledningen (som jag skrivit en del om tidigare). Hans huvudargument för ett godkännande av gasledningen är att det ändå transporteras massor av gas och olja via fartyg, så om gasen går via fartyg eller gasledning gör ingen större skillnad. Jag håller inte riktigt med, eftersom en fast installation är något annat än en fartygsled.

Därpå talade jag en stund om Sveriges medverkan i internationella insatser ur ett FN-perspektiv, och det faktum att vi idag enbart har ca 25 svenskar i FN-ledda operationer. Resten är EU eller NATO-operationer med godkännande av FN. Detta är givetvis en brist hos ett land som är så FN-vänliga. Jag pratade också om att Alliansen inte uppfyllt sina egna mål om 2000 svenskar i utlandstjänst, vi ligger runt 870 (oförändrat sedan ganska många år).

Ingegerd Petersson lyfte den viktiga frågan om svenskars beteende vid utlandstjänstgöring, med anledning av Uppdrag gransknings program i veckan som visade anställda hos Folke Bernadotteakademin som köpte sex i Kongo. Detta bryter givetvis mot alla regler, och är särskilt graverande när man är anställd av en svensk myndighet. Jag bad Staffan ta med sig detta till riksdagen, eftersom man givetvis kan ställa hårdare krav om gott uppförande av de som arbetar skattefinansierat. Han lovade att göra det, så det måste vi komma ihåg att följa upp!

Det blev även diskussioner om kärnvapen, FRA och NATO. Staffan försvarar hårdnackat signalspaningslagen i dess nuvarande form, men kunde inte redogöra varför det är ok att läsa folks e-post, men inte deras vanliga post. Han öppnade också för omvärdering av NATO-medlemskap om det kan ske i en bred uppgörelse med sossarna. Detta är något som jag själv säger nej till, eftersom en av hörnstenarna i NATO-samarbetet är kärnvapen. Jag tror snarare på EU-samarbete och kanske framförallt på nordiskt samarbete.

Jag tycker det skulle vara intressant om försvaret blev en fråga i valrörelsen, men det lär knappast ske.

Här har vi Staffan Danielsson och undertecknad.

Staffan Danielsson och Niklas Carlsson

Copyright Niklas Carlsson © 2013