Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Alliansen : Vänsterns svek mot de sjukskrivna

Upsala Nya Tidning, UNT, har idag en utmärkt ledarartikel om vänsterkartellens svek mot de sjukskrivna och mot rikets statsfinanser. Man skriver apropå den debatt som nu förs om sjukförsäkringen;

Oppositionens utspel om en ny sjukförsäkring innebär en återgång till ett system där hundratusentals sjukskrivna lämnades i sticket. Förslaget är ofullständigt och opportunistiskt, en uppvisning i politik när den är som sämst. […] Socialdemokraterna säger ju sig numera företräda en jobblinje. Alla som kan jobba ska få göra det och varje arbetad timme behövs, står det i partiprogrammet. Så hur har man tänkt sig att de sjukskrivna ska kunna komma tillbaka?

Jo, genom "individuell bedömning" och "fördjupad utredning" från Försäkringskassan. Vilka resurser myndigheten ska få, och var pengarna ska tas, återkommer man till efter valet, liksom "detaljer" om rehabilitering, prövning mot arbetsmarknaden, förtidspensionen etc. Då kommer också, vid ett regeringsskifte, en "bred utredning" om sjukförskringen att tillsättas.
Det är dags att påminna Mona Sahlin om att en sådan utredning redan har tillsatts. Att den förra S-ministern Anna Hedborg utrett försäkringen fram- och baklänges, under den förra regeringen såväl som den nuvarande. Och att en av alla hennes slutsatser var att det är nödvändigt med tidsgränser i sjukförsäkringen. […]

"Ingen vill väl ha tillbaka det förra systemet?", undrade en förvånad Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassan, som upplevt allt från 14 000 till 130 000 långtidssjukskrivna.
Jo, det är just vad Mona Sahlin nu låtsas vilja ha, av politiskt taktiska skäl. Det är ett svek mot väljarna och, vad värre är, mot alla sjukskrivna.

Som vanligt är den Sahlinledda oppositionen bra på att klaga på regeringen, men har själva inga bra lösningar på problemen. Hur Försäkringskassans kraftigt utökade utredningsuppdrag ska finansieras säger man inte, och det ska tillsättas nya utredningar ända till helvetet fryser till is. Ett tydligt tecken på att de inte har en aning om vad de faktiskt vill göra. Och hur lång tid ska dessa ofinansierade, fördjupade och individuella utredningar få ta? Vad ska folk leva av medan de pågår?

Det är oerhört skadligt att passiviseras genom att förtidspensioneras om det inte är absolut nödvändigt – det finns knappast något bättre sätt att förpassa människor till ett helt liv i utanförskap, ekonomiska svårigheter och psykosociala problem. Jag har sett det på mycket nära håll. Det är ett svek mot de sjukskrivna.

I dagens partiledardebatt utspelades följande ordväxling mellan Maud Olofsson och Mona Sahlin (citat från Ekot);

– Man bävar ju inför ett eventuellt regeringsövertagande när Mona Sahlin med sådan svidande kritik kan avfärda riksrevisionen, OECD, finanspolitiska rådet och alla de som har ekonomisk kunskap om vilka reformer som leder till det ena och det andra, sa Maud Olofsson.

– Jag har 25 års erfarenhet av riksdagen. Jag har suttit i ett oändligt antal regeringar. Det är lite anmärkningsvärt och märkvärdigt att Maud Olofsson ska försöka antyda att jag har något att bevisa för henne om vad en stark statsbudget och stark ekonomi betyder för ett land som Sverige, sa Mona Sahlin.

Nej, Mona – du kanske inte behöver bevisa det för Maud. Men vore det inte klädsamt att visa det för svenska folket? Är ditt svar på kritik mot din finanspolitik att du har 25 års erfarenhet av riksdagen och att du “suttit i ett oändligt antal regeringar”?

Det är tydligt att det är av största vikt att Alliansen behåller regeringsmakten efter valet. En regering ledd av Sahlin, med kommunisten Ohly vid sin sida, kan inte bli annat än katastrof.

Copyright Niklas Carlsson © 2013