Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Alliansen : Dags att stärka försvaret

Jag har i många år hävdat att det svenska försvaret är otillräckligt när det gäller förmågan att värja oss mot angrepp. Redan 2004 skrev jag en uppsats kring detta, “vår beredskap är god?”.

Jag har tidigare skrivit att Miljöpartiets representant i försvarsutskottet anser att Sverige militärt ligger i Rysslands intressesfär. Trots det vill 40% (sic!) av Miljöpartiets och Vänsterpartiets sympatisörer avskaffa försvaret fullständigt. Försvarsfrågan kan mycket väl bli en viktig fråga i valet. Det är hög tid att alliansen tar i denna fråga, och visar att vi är det regeringsalternativ som tar människors oro kring vår försvarsförmåga på allvar. SvD skriver idag om att folket vill att vi ska ha en fungerande försvarsförmåga.

Som jag skrev igår, är det meningslöst att kriga om herravälde över vårt lilla dammkorn i universum – men det innebär inte att vi inte måste kunna försvara oss från övergrepp. Det är högst motiverat att ha ett välfungerande defensivt försvar.

Copyright Niklas Carlsson © 2013