Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · citat : Våra liv i händerna på Google

image Google dominerar internet. En gång i tiden sågs de som en uppstickare, en nytänkare och “the good guys” (i motsats till Microsofts elakingar). Idag är google en bläckfisk med tentakler långt in i samhällskroppen och ekonomin – ja, långt in i våra privata sfärer och liv. Och de fortsätter öka kontrollen och kartläggningen av oss i snabb takt.

Nu har google infört personliga sökresultat. Det innebär att om du och jag söker på samma ord får vi olika resultat, beroende på vad vi sökt efter under de senaste sex månaderna. Google hävdar att resultaten blir mer relevanta för varje individ. Men det betyder också att google sparar personlig information om varje individ, kartlägger varje persons sökningar och intressen. Ett grovt intrång i den personliga integriteten. Tidigare var det endast om man var inloggad med sitt google-konto som man fick personliga resultat, nu ska det gälla alla, oavsett om man har ett google-konto eller inte. Enda sättet att stänga av de personliga sökresultaten är genom att logga in med ett google-konto och ändra inställningarna. Vilket alltså innebär att man är snärjd i googles nät oavsett om man är medlem eller inte, oavsett om man vill ha personliga sökresultat eller inte. Synnerligen otrevligt.

image Googles inofficiella slogan är “don’t be evil”, och enligt Wikipedia myntades det internt på företaget eftersom denna slogan också var "also a bit of a jab at a lot of the other companies, especially our competitors, who at the time, in our opinion, were kind of exploiting the users to some extent" (min kursivering). Dags för google att leva upp till sitt måtto? Eller är det som vanligt, att makt korrumperar?

JoinSimon.se har skrivit om de personliga sökresultaten här. Läsvärt!

Copyright Niklas Carlsson © 2013