Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · demokrati : Ignoranta lokalpolitiker – Lissabonfördraget träder i kraft idag

Barometern har idag en artikel om att Lissabonfördraget träder i kraft idag. Jag tycker det är bra, Lissabonfördraget är ett stort steg framåt jämfört med tidigare grundfördrag. Insynen ökar, parlamentets inflytande ökar och de mänskliga rättigheterna blir juridiskt bindande. Det är mycket bra.

I samband med artikeln tillfrågas fem ledande politiker i Kalmar län vad de vet om fördraget;

Johan Persson (S), kommunalråd i Kalmar och kommunens starke man: “egentligen inte så mycket”

Anders Henriksson (S), landstingsråd: “Alldeles för lite om jag ska vara ärlig”

Henrik Yngvesson (M), landstingsråd: “Oj, inte speciellt mycket faktiskt”

Jonas Löhnn (MP), kommunalråd Kalmar: “Inter mer än det som kommit fram i media”

Det lysande undantaget är Centerpartisten Lisbeth Lennarsson, kommunalråd i Borgholm, som har koll på fördraget.

Samtliga är rörande överens om att EU påverkar dem i deras dagliga arbete – men ingen utom Lennartsson har bekymrat sig om att ta reda på mer om EUs nya grundfördrag. Även om EU inte påverkade dem direkt i arbetet, så tycker jag att alla som sysslar med politik rimligtvis borde vara intresserade av en så här stor fråga. Men icke. Total ignorans.

En eloge till Lisbeth Lennartsson, och ett “fy skäms!” till resten.

Själv har jag (givetvis) läst hela fördraget, samt följt debatten kring det.

 

image 
Skäms, Johan Persson!

Copyright Niklas Carlsson © 2013