Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · citat : Behovet av en Rysslandspolitik

Sylvia Asklöf Fortell har skrivit ännu en utmärkt ledarartikel i Barometern om Ryssland. Denna gång pekar hon på det skriande behovet av en konsekvent linje i EUs relation till Ryssland, och pekar på tre huvudområden som måste framhållas;

För det första, som sagt, kritik mot hur de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Här finns ett par kända undergrupperingar. Arrangemangen kring valen. Pressens situation. Bristerna inom rättsväsendet och polisen.

För det andra bör vi ha en ständig och öppen dialog om energiproblematiken. Ryssland kan inte tillåtas att utöva politisk utpressning mot sina grannar genom att de har makten över gaskranarna.

För det tredje bör EU också försöka bistå så mycket som möjligt inom hälsovårdssektorn. Här går förstås hälsovård ihop med drogförebyggande arbete och smittspridningen av HIV/AIDS som blivit överhängande och nått ett kritiskt stadium i landet. Sjukdomar som TBC grasserar på landets anstalter.

Jag hade själ möjlighet att prata med Rysslands ambassadör och hans närmaste medarbetare för några veckor sedan, då jag passade på att framföra kritik mot den svåra situationen för medierna i Ryssland. Detta förnekades dock bestämt, och ambassadsekreteraren framhöll istället att Rysslands press är bland de friaste i världen. “Vid några sällsynta tillfällen tar de väl kanske hänsyn till aktieägarna precis som i väst, men inga påtryckningar från staten förekommer”. Han förnekade också att det skulle vara någon politik inblandad i bygget av gasledningen, och egentligen inte i Rysslands energiindustri över huvud taget. Blånekade. För mig gör det bara att behovet av att peka på allt detta blir ännu tydligare, eftersom total förnekelse inte leder till förändring.

 

Sylvia bloggar också sporadiskt på http://sylviaasklof.blogspot.com/

Copyright Niklas Carlsson © 2013