Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · media : Göran Perssons klantiga självmål

Göran Persson, tidigare statsminister och numera pr-konsult, gör idag ett präktigt självmål – och slaktas av försvarsminister Tolgfors på hans blogg. Som statsminister överlämnade han 2006 en skrivelse till Riksdagen där han skriver angående anskaffning eller utveckling av försvarsmateriel;

“Genom en systematisk genomgång av möjligheterna att utnyttja befintlig materiel, genom att öka antalet eller vidareutveckla dessa befintliga system, och genom att behovet tillgodoses av de produkter och tjänster som den internationella marknaden erbjuder bör fördyringar kunna undvikas.

I första hand bör en anskaffning göras genom deltagande i samordnad internationell anskaffning och i andra hand på egen hand. Endast i de fall då dessa möjligheter uttömts bör man välja att tillgodose behovet genom en nyutveckling, och även då i första hand i samarbete med andra eller tillsammans med internationella samarbetspartners.

Egenutveckling bör ske endast i undantagsfall.”

Med andra ord förespråkade han kraftfullt internationell upphandling framför egenutveckling. Idag, på DN debatt, kritiserar han regeringen för att de upphandlar försvarsmateriel på den internationella marknaden istället för att vi i Sverige utvecklar egen. Med andra ord har pr-konsulten Göran Persson skrivit en artikel som kritiserar statsministern Göran Persson. Snyggt självmål!

 

Tolgfors kommenterar för övrigt även Perssons slakt av försvaret;

“Ingen svensk politiker under efterkrigstiden har sämre förutsättningar än Göran Persson att kritisera försvaret, eller försvarsindustrins situation.

Göran Persson är den enskilde politiker som mest konsekvent drivit igenom icke underbyggda men systematiska nedskärningar av försvaret.

[..]

Han bär personligen ansvar för tjogvis med förbandsnedläggningar, så som regeringschef under ett decennium. Under socialdemokraternas tid vid makten lades 60 förband och verksamhetsställen ner.

Göran Persson bär ansvar för en försvarspolitik där allt annat än försvarsförmåga stod i centrum och där därför till slut endast en tredjedel av den nationella insatsorganisationen var användbar – inom ett år. “

Man kan tycka vad man vill om Tolgfors, regeringen eller försvarspolitiken. Men nog ser det märkligt ut när Göran Persson ger sig in i försvarsdebatten på det här viset.

Copyright Niklas Carlsson © 2013