Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · historia : Pravda.ru på svenska

Google translate, som automatiskt översätter texter och sajter mellan olika språk, ger fantastiska möjligheter att ta del av nyheter och annat på språk man annars inte förstår. Översättningen är långt ifrån bra, men för det mesta förstår man vad som menas i alla fall. För mig som är intresserad av Ryssland innebär det till exempel att det går att ta del av den ryska tidningen Pravdas ryska hemsida. De har en engelsk variant också, men innehållet skiljer sig från den ryska sidan. Det är mycket intressant att läsa om politik och världsnyheter från det ryska perspektivet, det är ibland tämligen annorlunda än det man är van vid från svenska och västerländska nyhetsmedier.

Idag kan Man till exempel läsa en artikel som ifrågasätter varför väst inte erkänner de georgiska utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien (det vore bra för stabiliteten, skriver man), en annan mycket raljerande artikel om att ukrainska toppolitiker beter sig som skolbarn (intressant med tanke på de frostiga relationerna mellan Ryssland och Ukraina, och avsaknaden av egentlig opposition i Ryssland), en artikel där man tar avstånd från tanken på att Molotov-Ribbentroppakten skulle vara avgörande för upptakten till andra världskriget och pekar istället på Münchenkonferensen och västs skuld. Och mycket annat spännande.

Det är lätt att skratta åt att det är så partiska nyheter – men man är mycket naiv om man skulle tro att våra medier är opartiska. Intressant är det i alla fall!

Copyright Niklas Carlsson © 2013