Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · citat : Om Henrik Alexandersson, PP, upphovsrätten. Och FN.

Henrik Alexandersson, politisk bloggare som arbetar för Piratpartiet, har skrivit ett häfte som heter ”Bloggen som politiskt vapen”. Detta häfte i pdf-format säljer han via sin sajt för 69 kr, och skriver att ”Genom att köpa ditt eget exmplar av denna skrift ger du ett viktigt ekonomiskt bidrag till bloggens fortsatta verksamhet”. Det är mycket underhållande att han framhåller detta, med tanke på att hans parti vill avskaffa/reformera upphovsrätten på ett sådant sätt att skrifter av det här slaget skulle vara helt oskyddade och inte ge några inkomster till upphovsmannen. 🙂

Han har också skrivit en kommentar om FN på sin blogg, som tyder på dålig insikt i politik i allmänhet och världsorganisationen i synnerhet. Han skriver;

Norska diplomater beskriver FN-chefen Ban Ki-Moon som tafatt, oengagerad och okarismatisk.
Well. FN är tafatt och oengagerat när det gäller verkligt viktiga saker som människorätt och att förhindra folkmord. Ki-Moon är bara en typisk representant för sin organisation.

Det är möjligt att beskrivningen av Ban Ki-Moon är korrekt (även om den här mycket läsvärda artikeln om hans arbete pekar åt annat håll). FN är inte mer än vad dess medlemsstater låter det vara, så om organisationen inte lyckas stoppa övergrepp i världen beror det på medlemsländernas ovilja – FN är inte en organisation som kan agera fritt från sina medlemmar. Skulle medlemsstaterna, i synnerhet veto-länderna, tillåta en genomgripande reform av organisationen och ge den mer makt så skulle mycket kunna åstadkommas vad gäller t.ex. människorätt och folkmord. Skulden bör läggas där den hör hemma. FN arbetar så gott man kan under de premisser som gäller för verksamheten.

Copyright Niklas Carlsson © 2013