Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · historia : En dag att minnas

Idag kan vi uppmärksamma både 20-årsminnet av den berömda picknicken som inledde järnridåns fall, och 200-årsminnet av det sista fältslaget på svensk mark (vid Sävar och Ratan 19 och 20 augusti, mot ryssarna).

SvD:s ledarsida om picknicken:

Den 19 augusti 1989 öppnades en bit av gränsen mellan Ungern och Österrike tillfälligt för att, i närheten av staden Sopron, ge plats åt en symbolisk picknick mellan den ungerska oppositionsrörelsen och utvalda österrikare.

Men det blev, som så ofta den där dramatiska hösten, inte som politikerna ursprungligen hade tänkt.

Fler än sexhundra östtyska ”turister” som bidat sin tid i Ungern, en av de få platser som de fick resa till för myndigheterna, klev plötsligt fram och forcerade gränsen till friheten.

De var människor som hade genomskådat folkets paradis för vad det var, ett samhälle lika kvävande som Trabanternas kupéer. De var människor som längtade efter att få andas.

Massflykten åstadkom en spricka i Warszawapakten och visade på svagheterna i det kommunistiska systemet i Östeuropa. Den avslöjade att det inte var långt kvar, och att det bara krävdes några ytterligare stötar för att allt skulle rämna.

För övrigt kan man även notera att världens förste kejsare, Augustus, avled denna dag år 14 e.kr.

Copyright Niklas Carlsson © 2013