Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · EU : Klar förbättring av rutinerna för EU-parlamentarikernas löner och ersättningar

Efter Europavalet gäller samma villkor och ersättningsregler för alla ledamöter i Europaparlamentet. En ny ledamotsstadga har införts som innebär gemensamma regler för löner, pensioner och sjukförsäkringar. Tidigare hade ledamöterna samma lön som sina kollegor i de nationella parlamenten, vilket innebar stora löneskillnader mellan ledamöterna i Europaparlamentet. Nu får ledamöterna i Europaparlamentet i stället samma lön – 7 665 euro före skatt. De ska betala inkomstskatt till EU och medlemsstaterna har dessutom möjlighet att beskatta ledamöterna enligt den inkomstskatt som gäller i medlemslandet, vilket bland annat Sverige redan infört.

Systemet för ledamöternas resekostnader ändras också, istället för ett schablonbelopp kommer ersättningen att motsvara de faktiska kostnaderna. Samtidigt införs ett gemensamt system för sociala förmåner, pensionsrättigheter och sjukvårdsförsäkring.

Assistenter som anställs av Europaparlamentets ledamöter efter valet får också nya anställningsförhållanden. För exempelvis kontorsutgifter, som är lättare att beräkna och jämföra, kommer den fasta ersättningen att fortsätta gälla. Alla löner och ersättningar finansieras ur Europaparlamentets budget och kommer inte längre att betalas ut av nationella myndigheter.

Copyright Niklas Carlsson © 2013