Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · årsmöte : Omvald till styrelsen för FN-förbundet, med betryggande stöd

Valet till posterna som ordförande och ordinarie ledamöter i FN-förbundets styrelse för de kommande tre åren är nu klart. Jag var rekommenderad av valberedningen till omval som ledamot av förbundsstyrelsen, och det visade sig att kongressen valde de som valberedningen rekommenderat. Extra glädjande var att jag fick ett starkt stöd, med många röster. Det känns betryggande, och visar att jag är på rätt väg! Ett stort tack för förtroendet, som jag ska göra mitt bästa för att förvalta väl.

Copyright Niklas Carlsson © 2013