Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · demokrati : Grattis till FP, MP och PP

Valresultatet är ännu inte helt klart, men vi kan ändå konstatera att Piratpartiet och Miljöpartiet är valets stora vinnare. Folkpartiet har också ökat rejält. Ett grattis till dem – även om jag beklagar att vi röstat in en representant för ett parti som inte har en egen politik för 98% av frågorna som behandlas i parlamentet. Jag tror att PP gör större nytta som en utomparlamentarisk opinionsbildare.

Det ser också ut som om Centerpartiet backar något, vilket jag givetvis beklagar. Detta trots att 12 000 fler röstat på oss denna gång – men det totala antalet röstande har ökat ännu mer.

Det glädjer mig att valdeltagandet ökat jämfört med valet 2004 – förhoppningsvis är det ett trendbrott som tyder på att fler insett hur viktigt EU är även för oss här hemma i Sverige.

Nu är det bara vänta och se hur personvalsrösterna fallit ut.

Ett stort tack till alla som röstat på Centerpartiet, och ett särskilt stort tack till dem som satte ett kryss för mig!

Copyright Niklas Carlsson © 2013