Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Pressmeddelande: Koppla jordbruksstödet till gott djurskydd!

Pressmeddelande 2009-05-27

”Om jag blir invald till Europaparlamentet kommer jag givetvis verka för striktare regler för djurskyddet, så att vi slipper se nya skräckbilder av plågade grisar och andra djur inom unionens gränser! Jag vill även se att jordbruksstödet knyts hårdare till en god djurhållning, så att gårdsstöd inte utbetalas till producenter av plågade djur.” Det säger Niklas Carlsson, kandidat 17 för Centerpartiet och boende i Kalmar.

De senaste dagarna har vi sett avslöjanden om grym behandling av grisar i Danmark, där djuren lever under förhållanden där de misshandlas och lever sina liv instängda i trånga burar utan möjlighet att röra sig. Sverige köper årligen 40 000 ton griskött från Danmark, och en stor del av detta är inköp som görs av offentlig sektor – skolmat, mat till äldreboenden och så vidare. Priset prioriteras till den grad att djurskyddet får stryka på foten.

Som djurvän och Kalmarbo är det min förhoppning att länets kommuner och landsting inte köper kött som kommer från plågade och misshandlade djur, utan att man i upphandlingen tar hänsyn till djurskyddet!

Idag styr inte Europaparlamentet över jordbruksstödet, men om Lissabonfördraget införs blir det ändring på det. Då kan parlamentet kräva tydligare regler för god djurhållning hos alla de gårdar som producerar kött, mjölk eller andra animaliska produkter.

Copyright Niklas Carlsson © 2013