Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · CSD17 : Östran om min medverkan i FN:s CSD17

Östran intervjuade mig förra veckan om min medverkan i FN-toppmötet om hållbar utveckling, CSD.

Med på FN-toppmöte

Niklas från Kalmar representerade det vanliga folket

29-årige Kalmarbon Niklas Carlsson jobbar på Studentkåren i Kalmar – och har precis kommit hem från ett FN-toppmöte i New York.

Han åkte som folkrörelserepresentant tillsammans med den svenska regeringsdelegationen.

Niklas Carlsson åkte med för att vara ”vanligt folks” ögon och öron vid FN-toppmötet, som var det 17:e i ordningen på ämnet hållbar utveckling. Som representant för folket har han bland annat berättat kontinuerligt om toppmötet genom sin blogg. Men någon nybörjare när det gäller FN är han definitivt inte.

– Jag har varit engagerad i FN-frågor i många år genom svenska FN-förbundet. Så jag har varit med på lite möten tidigare, men inte av den här storleken, berättar han.

Frustrerande först

Övergripande teman för årets toppmöte var Afrika, jordbruk, torka och ökenspridning, landfrågor och landsbygdsutveckling. Mötet pågick mellan den 4 och 15 maj och cirka 150 länder medverkade.

– Första veckan var otroligt frustrerande, allt gick fruktansvärt långsamt. Ett förslag på olika åtgärder var framtaget, ett förslag som det har jobbats med i ett års tid. Under första veckan här fick alla länder komma in med ändringsförslag på det, så i stort sett hela veckan gick ut på att länderna fick läsa upp sina förslag medan alla andra bara satt och lyssnade.

– Jag tycker det kändes väldigt ineffektivt att arbeta så, det kändes som ett enormt resursslöseri. Man borde till exempel ha kunnat maila in ändringsförslagen i förväg istället.

Andra veckan blev det mer aktivt arbete, och Niklas Carlsson fick följa förhandlingar i olika frågor. U-ländernas förening inom FN, G77, förhandlade med länderna i väst, bland annat när det gällde biståndet.

Förde EU:s talan

Mot slutet av vecka två fick Carlsson dessutom ett stort förtroende från den svenska delegationen – han fick föra landets talan.

– Sista dagarna var jag och en dam från Österrike de som förde EU:s talan i förhandlingar med bland annat G77, som omfattar 132 länder.

* Hur var det?

– Det var otroligt intensivt och väldigt tröttsamt – men samtidigt oerhört spännande. Det var häftigt att få det förtroendet.

– Jag hade fått tydliga instruktioner från delegationen att jag inte fick gå med på något som kostar nya pengar. Men annars hade jag ganska fria tyglar. Vad jag vet så är det ingen folkrörelserepresentant som har fått ett sånt förtroende tidigare.

Mer öppenhet

Många intryck blev det förstås under de två veckorna för Niklas Carlsson.

– Det behövs mer transparens, öppenhet, inom FN – och det tror jag den här rollen som folkrörelserepresentant kan bidra till. En större öppenhet skulle öka legitimiteten för FN och det här arbetet.

– Men sen måste måste arbetet effektiviseras. Att representanter från alla länder ska lyssna på högläsning i en vecka – den tiden måste kunna användas bättre.

Artikeln finns att läsa på Östrans hemsida, klicka här.

Copyright Niklas Carlsson © 2013