Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : 58 000 Centertidningar…

Idag har senaste numret av tidningen C kommit i brevlådan. Det är ett specialnummer om valet till Europaparlamentet, och i tidningen har jag en annons på en fjärdedels sida. Tidningen trycks i 58 000 ex och skickas ut till alla medlemmar.

 image

Mitt budskap är alltså “Kryssa för sjutton”, samt “För EU som en god, grön global ledare!”.

Jag vill se att EU utvecklas till en mjuk stormakt på den internationella arenan, ett EU som är ledande i arbetet med fred, demokrati och hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social). Världen behöver ett EU som vågar driva dessa frågor, och som har en stark gemensam röst.

Vid FN-toppmötet om hållbar utveckling, CSD17, som jag medverkade i såg jag själv hur effektivt det är när EU är samspelta och arbetar tillsammans för att göra världen bättre. Jag har till och med suttit och förhandlat för EU:s räkning tillsammans med en kollega från Österrike. Det är så vi måste agera – progressivt, utvecklande, enat och modigt!

Om inte EU tar på sig den rollen, vem ska då göra det? Vem ska vi överlåta det arbetet till? Vi har genom EU en möjlighet och en plikt att leda världen mot mindre fattigdom, bätte miljö och starkare demokratier. Då är vi en god, grön global ledare.

Vi har redan unionen, vi har redan kompetensen – det vi behöver är modet och viljan att axla rollen!

Copyright Niklas Carlsson © 2013