Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · CSD17 : Svärd till plogbillar, ord till handling

Ordföranden för CSD17 håller just nu sitt inledningsanförande, där hon framhåller vikten av att gå från ord till handling, och säger att ”vi politiker och beslutsfattare har allt för länge ignorerat jordbruket”. Hon framhåller även vikten av att fattiga länder måste ges tillgång till världsmarknaden, dvs kritik mot våra höga skyddstullar i väst.

Arbeter i CSD går i tvåårscykler, och detta är det andra året – då det är meningen att beslut ska fattas. ”The only choice available to us is to succeed. We need to make poverty history.”

11:40 nu har de regionala förberedande mötena hållt sina anföranden, s vi har hört vad man kommit fram till vid möten i Asien, Afrika, EU, SIDS (Small Island Developing States). Inläggen från det Afrikanska mötet var bra, tycker jag spontant, då man betonade vikten av att kvinnor får rätt till mark, och att man ska leva upp till the Maputo Declaration som säger att 10% av BNP ska investeras i jordbruket och dess utveckling. Kan dock tänka mig att det bli invändningar mot att man framhöll att länderna behöver ekonomiskt stöd för detta.

Copyright Niklas Carlsson © 2013