Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · årsmöte : Ordförande för Sveriges Världsbutikers årsmöte

Igår satt jag ordförande vid Världsbutikerna för Rättvis Handels (VBRH) årsmöte. Det är en riksorganisation för de ca 40 världsbutiker som finns i landet. Årets årsmöte var förlagt till Kalmar. Det var ett mycket trevligt årsmöte med intressanta diskussioner! 27 ombud deltog, och totalt 60-70 personer närvarade.

VBRH årsmöte 2009-04-25 087

VBRH årsmöte 2009-04-25 Niklas Carlsson5

VBRH årsmöte 2009-04-25 Niklas Carlsson6

VBRH årsmöte 2009-04-25 Therese Skoglund ordförande

VBRHs ordförande Therese Skoglund i talarstolen.

VBRH årsmöte 2009-04-25 Niklas Carlsson12

Jag blev även den förste svenske kandidaten till Europaparlamentet som skrev under ett löfte om att verka för rättvis handel om jag blir invald i Europaparlamentet. Nu hoppas jag att fler kandidater skriver under på det! “Trade not aid” är något jag tror på! På bilden syns jag tillsammans med Caroline Petersson, som arbetar för VBRH med bland annat den kampanjen.

Löftet:

If elected as Member of the European Parliament (2009-2014):

I will strive to ensure that the European Parliament and other EU Institutions give, as far as possible, public support to Fair Trade.

In particular, I will do my best to ensure that the needs of marginalised producers and poor workers in the South are reflected across all EU policy areas and adequate EU support is made available for Fair Trade projects that help them to trade their way out of poverty.

Copyright Niklas Carlsson © 2013