Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · foto : Nordstream på turné
Nordstream, som vill bygga gasledningen i östersjön, är ute på propagandaturné. Nu är de här i kalmar. Nej tack, säger jag. Vi ska inte bygga fast oss ännu mer i ett beroende av fossila bränslen, särskilt inte från auktoritära stater som Ryssland.
Copyright Niklas Carlsson © 2013