Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Därför ska du rösta i valet till Europaparlamentet 7 juni

Du och jag väljer vilka som ska företräda oss i Europaparlamentet. Det är EU:s enda direktvalda församling, och påverkar direkt vardagen för dig, mig och nästan 500 miljoner andra europeer. Din röst är precis lika viktig som någon annans – och om du inte använder rösträtten överlåter du till andra att bestämma vem som representerar folket. Det finns då en risk att till exempel höger- eller vänsterextrema partiet får inflytande över vår gemensamma politik.

Parlamentarikerna är din röst i EU. De väljs vart femte år. Besluten i parlamentet formar EU-lagar som påverkar din vardag – till exempel kvaliten och priset på din mat, hur ren luften är, hur säkra dina barns leksaker är eller hur mycket farliga kemikalier vi har i våra hem. EU beror oss alla, ofta utan att vi ens inser det. Tack vare unionen kan vi resa, studera och arbeta utomlands utan några större hinder.

Europaparlamentet är världens enda direktvalda gränsöverskridande och flerspråkiga parlament. Det är en unik möjlighet att få rösta tillsammans med medborgare i 27 länder, för att gemensamt forma framtiden för vår kontinent. I framtiden kommer Europaparlamentet få ännu mer inflytande, och därför är det ännu viktigare att du går och röstar den här gången. När Lissabonfördraget någon gång framöver träder i kraft kommer parlamentet till exempel få medbestämmanderätt över jordbruksbudgeten, och välja ordförande för den mäktiga EU-kommissionen.

Älskar du EU? Eller avskyr? Vill du att EU ska bli mer borgerligt? Eller vänsterinriktat? Finns det frågor som du brinner för? Vill du ha förändring? Åtgärder, nu? Investeringar som måste göras? Välj en ledamot som tänker som du och det kan förverkligas. Det är det som är demokrati. Du kan göra skillnad. Vare sig du är för eller emot EU är det viktigt att du röstar!

Söndagen 7 juni är det dags att du tar tillvara på din demokratiska rättighet, och skyldighet. Gå och rösta!

Vill du sedan se ett grönt, liberalt Europa där besluten tas så nära människorna som möjligt, då ska du rösta på Centerpartiet.

Copyright Niklas Carlsson © 2013