Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Turkiet knappast redo för EU

Brittiska The Guardian publicerade idag en artikel om en stor undersökning som gjorts i Turkiet, som stärker bilden av ett land som har långt kvar till att vara redo att bli medlem i EU.

– 73% ansåg att utlänningar inte ska få äga mark eller fastigheter i landet,
– 9 av 10 har aldrig varit utomlands på semester,
– 70% läser aldrig böcker,
– ”många” uttryckte en rädsla att grannländerna ville stycka upp landet,
– 70% ansåg att mannen måste ge sitt tillstånd om kvinnan ska ta ett arbete,
– 57% ansåg att kvinnan aldrig fick gå utanför hemmet med bara armar,
– 88% ansåg visserligen att man ska ha demokrati, men 48% menade att militären borde ingripa (m.a.o. genomföra en statskupp) “när det är nödvändigt” – något som också gjorts 4 gånger på 50 år mot demokratiskt valda regeringar. Halva befolkningen tycker alltså att det är bra att militären avsätter demokratiskt valda regeringar.

Som bekant har man också stora svårigheter med att respektera de mänskliga rättigheterna, bland annat förekommer tortyr av fångar.

Turkiet är ett mycket viktigt land för EU, och självfallet ska vi ha långtgående samarbeten med dem – precis som med alla andra länder vid unionens gräns. Däremot ser jag inte hur vi ska kunna öppna för ett medlemskap när det finns ett så uppenbart problem med att respektera några av EU:s grundpelare: demokrati, öppenhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Att EU naturligtvis ibland har problem att leva upp till dessa värderingar gör ju inte saken bättre – om Turkiet blir medlem ökar knappast unionens sammanlagda respekt för dem.

Så länge vi kämpar för demokrati, öppenhet och mänskliga rättigheter kan vi inte med gott samvete ta in Turkiet i EU. Inte förrän de själva visat klara förbättringar – inte bara i efterlevnaden, utan även i inställningen bland folket.

Artikeln i The Guardian: http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/23/turks-xenophobic-conservative-poll

Copyright Niklas Carlsson © 2013