Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Bryssel och de svenska hagarna

Brev till Barometerns ledarsida;

Ledarskribenten i Barometern skrev idag (20/2) om Bryssel, hagarna och överstatligheten. I slutet av texten ställs frågan vad Centerpartiet, som förespråkar EU-federalism anser i frågan. Som länets centerkandidat till Europaparlamentet vill jag försöka bringa klarhet i denna viktiga fråga, som upprört många – inte minst i Småland där vi har stora arealer med trädbevuxen hagmark.

För det första har kommissionen efter kraftiga påtryckningar från Eskil Erlandsson höjt gränsen från 50 träd per hektar till 60, vilket underlättar till viss del. Vidare har man höjt gränsen till 100 träd för marker med särskilda värden. Det viktigaste är dock sannolikt att vi nu kan flytta pengar från gårdsstöd till miljöstöd för de marker som har ett högt miljövärde, vilket alltså kan hjälpa dem som genom träd-reglerna tappar gårdsstödet.

Så långt om EU och reglerna. Ledarskribenten frågar dock hur vi Centerpartister med vår federala tanke ser på reglerna kring träd och hagmark – och då kan jag bara citera Eskil Erlandsson, ”Som småländsk bonde håller jag helt med om att EU:s beslut är helt befängt!”. Jag anser att EU ska vara smalt och vasst, och inom ramen för de gemensamma reglerna
ge nationella eller lokala myndigheter stort tolkningsutrymme i definitionsfrågan. Svenska myndigheter är bättre på att definiera vad en svensk hage är än vad tjänstemännen hos EU-kommissionen någonsin kommer bli. Jag menar att en svensk bonde självfallet inte ska behöva gå ut i sin hage medmotorsågen för att EU-anpassa antalet träd!

Niklas Carlsson
Kalmar läns Centerkandidat till Europaparlamentet

Copyright Niklas Carlsson © 2013