Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · kärnvapen : Kärnvapen och misstag

Jag har längee länge hävdat att så länge vi har kärnvapen är det bara en tidsfråga innan de på något sätt kommer till användning, kanske av misstag. Nu har ytterligare en händelse utspelats som visar hur misstag kan bli förödande.

BBC rapporterar att en brittisk och en fransk atomubåt med kärnvapen ombord kolliderat mitt i Atlanten, och att båda fått allvarliga skador. Den brittiska fick bogseras hem. Ubåtarna har alltså både kärnreaktorer för driften och kärnstridsspetsar ombord. En atomexplosion skulle sannolikt inte kunna utlösas, men däremot kunde radioaktivt material spridits och kärnstridsspetsar spridits ut över havsbotten.

Vi måste skrota kärnvapnen nu!

Copyright Niklas Carlsson © 2013