Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · EU : Den största nackdelen med Obama

Jag gillar Obama, det har jag gjort ända sedan han började sin presidentkampanj. Han har en sund inställning till utrikespolitik, socialpolitik, miljöfrågor, kärnvapennedrustning och mycket annat. Han gjuter hopp i en krigstrött och finanskrisande värld.

Men ingen är perfekt. Politiskt har han en mycket dålig sida, och det är hans protektionistiska drag. Han är ett hot mot frihandeln genom sina idéer om att skydda amerikanska industrier med höga tullar och protektionistiska direktiv i de ekonomiska stimulanspaketen. I det förslag som nu behandlas i senaten finns formuleringar om att alla satsningar på byggprojekt som görs inom ramen för stimulanspaketen endast ska få använda järn, stål och tillverkningsprodukter som producerats i USA.

[Uppdatering: Obama är tydligen tveksam till just denna klausul, enligt denna artikel i SvD. Det är bra. Förhoppningsvis betyder det att han har börjat tänka om. Under hela sin valkampanj drev han en protektionistisk linje, där han ofta framhöll att amerikanska industrier ska skyddas mot utländsk konkurrens.]

För det första är det ett brott mot WTO:s regler, och för det andra kan det utlösa motreaktioner från andra länder i världen. Helt plötsligt kan vi vara mitt uppe i ett handelskrig. Sådana har vi råkat ut för tidigare i historien, och de brukar alltid leda till elände och försämrad ekonomi. EU arbetar för att få USA att tänka om, och vill föregå med gott exempel genom att inte själva införa motsvarande restriktioner. Vi får hoppas att USA och Obama tänker om.

Läs mer på SvD

Copyright Niklas Carlsson © 2013