Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · militären : Det var på tiden – Blackwater slängs ut ur Irak

Ekot rapporterar idag att Iraks myndigheter inte förnyar licensen för Blackwater Worldwide, det amerikanska företaget som har en privatarmé i Irak. 2007 utförde några av deras anställda en massaker på 17 civila i Bagdad, och har varit inblandade i många andra “incidenter”.

Blackwater och andra liknande företag har tjänat enorma pengar på Bushadministrationens krig, särskilt i Irak. De privata arméerna används till allt från livvaktsuppdrag till polisiära och rent militära uppdrag.

Sådana här företag är problematiska ur flera perspektiv, bland annat är det svårt att avgöra hur deras anställda ska ses ur folkrättsperspektiv – är de soldater eller civila? Bush använde titeln “olagliga kombattater” om de som fängslades och sattes i Guantanamo – kanske är det mer lämpligt att använda den titeln på Blackwaters personal?

Man kan ju hoppas att den här typen av företag kommer vara en parantes i historien, knuten till Bush tid som president.

Copyright Niklas Carlsson © 2013