Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : EUs beroende av rysk energi

Jag skrev för ett par dagar sedan om gaskonflikten och EU:s beroende av rysk energi. Lite siffor är på sin plats; EU importerar 1/3 av sin olja och 40% av sin gas från Ryssland. Dessa siffror förväntas stiga ännu mer, särskilt om infrastrukturen för detta byggs ut (dvs pipelines från Ryssland till EU, ex gasledningen i Östersjön). Den ryska makten över EUs energiförsörjning är med andra ord mycket stor, och blir större.

Siffrorna kommer från en artikel i The Guardian: ”Russia tightens grip on EU energy supply”.

Copyright Niklas Carlsson © 2013