Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · EU : Koldioxiden

I dagarna pågår klimatmötet i Poznan, som en förberedelse inför mötet i Köpenhamn i december 2009. Där ska vi förhoppningsvis nå fram till ett nytt klimatavtal, som efterträder Kyotoprotokollet. Ett mycket viktigt steg. Med Obama som president finns större möjligheter att få med USA, vilket naturligtvis är avgörande för avtalets verkan. EU arbetar just nu med att ta fram egna långtgående koldioxidreduktioner, som ska vara klara i god tid innan Köpenhamn. Allt detta arbete med koldioxiden är viktigt för planetens utveckling. Men. Jag börjar bli orolig för den otroligt ensidiga fokuseringen på koldioxid. Vi har andra enorma miljöproblem som i det närmaste glömts bort i koldioxidfokuseringen. Miljögifter, utrotning av arter, avverkning av regnskog, överfiskning, ohållbar exploatering av naturresurser, överbefolkning… listan är väldigt lång. Om man följer debatten i media nuförtiden kan man tro att koldioxiden är det enda problemet, och att miljön är räddad om vi lyckas minska utsläppet av just den enskilda gasen. Så är det inte. Som vanligt är verkligheten så otroligt mycket mer komplex än vad vi vill göra den till.

———————————-
Niklas Carlsson
nr 17 på Centerpartiets valsedel i Europaparlamentsvalet 2009
Kryssa för sjutton!

Copyright Niklas Carlsson © 2013