Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Lissabonfördraget, ett steg i rätt riktning

Riksdagen beslutade igår att godkänna Lissabonfördaget, EU:s nya ”grundlag”. Jag ställer mig positiv till fördraget, efter att ha läst sammanfattningar av det. Jag har också påbörjat en ordentlig genomläsning av fördraget och dess föregångare (vilket tyvärr är mer än de flesta riksdagsledamöter gjort). Jag kan varmt rekommendera den intresserade att beställa fördraget gratis som pocketbok på den här hemsidan.

Lissabonfördraget har naturligtvis både för- och nackdelar. Om man värnar om de principer för statssuveränitet som fastslogs i Westfaliska freden 1648 ser man sannolikt fördraget som negativt, då de enskilda staterna överlåter en del makt till EU. Om man, som jag själv, anser att EU är ett bättre sätt för Sverige och Europa att hävda sig globalt än om varje land driver sin egen linje, ja då ser man sannolikt Lissabonfördraget betydligt mer positivt. Möjligen är det också något av en generationsfråga, där de yngre är betydligt vanare med ett öppet Europa och ser det som en självklarhet att Sverige är en del av gemenskapen. Själv minns jag hur besvärligt det var för folk att resa, jobba och flytta i Europa innan vi gick med i EU – och jag minns också det Europa som delades av en järnridå. Jag anser att det är mycket positivt att Europa sedan dess har enats – krig inom EU-sfären är i stort sett otänkbart, vilket är tänkvärt i världens genom historien blodigaste kontinent. Ju mer vi samarbetar desto bättre.

Lissabonfördraget är också ett steg i demokratisk riktning för EU. Fler beslut kommer kunna fattas med majoritetsbeslut och de nationella parlamenten får större inflytande. Det är också viktigt att Lissabonfördraget innefattar en juridiskt bindande stadga om mänskliga rättigheter. Lissabonfördraget stärker också den gemensamma utrikespolitiken, vilket jag anser vara mycket viktigt. Det gör att EU oftare kommer kunna tala med en röst i bland annat FN. Olika utrikespolitiska ståndpunkter har ibland visat sig mycket negativt, som till exempel oenigheten inför invasionen av Irak 2003. Jag är också övertygad om att ett mer enat EU kan bidra till reformeringen av FN, vilket vore mycket positivt.

Länkar till artiklar om Sveriges ja: SvD, DN, Aftonbladet

Copyright Niklas Carlsson © 2013