Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Pressmeddelande: Niklas Carlsson, Centerpartiets kandidat från Kalmar län i Europaparlamentsvalet 2009

Pressmeddelande 2008-09-04

Niklas Carlsson, Centerpartiets kandidat från Kalmar län i Europaparlamentsvalet 2009

För mig var det en självklarhet att acceptera nomineringen som kandidat i Europaparlamentsvalet för Centerpartiet; det är ett sätt att bekräfta att jag tror på och arbetar för det demokratiska styrelseskicket. EU har något av ett demokratiunderskott, varför det är särskilt viktigt att aktivt arbeta inom det enda paneuropeiska demokratiska systemet – Europaparlamentet. I Europaparlamentsvalet 2009 är jag den ende centerkandidaten bosatt i Kalmar län, vilket gör det ännu viktigare att driva en aktiv kampanj. Den Centerpartistiska politiken måste synas även i vår del av landet, och den behöver förstärkas på Europanivå. Vår värld är i skriande behov fler gröna, liberala politiker som värnar om miljön, människorna och viljan till positiv förändring.

Under riksdagsvalet 2006 hade jag förmånen att arbeta åt Centerpartiets Riksorganisation som pressansvarig för toppkandidaterna till Riksdagen i Kalmar och Kronobergs län, samtidigt som jag själv var kandidat en bit längre ner på listan. Detta innebar bland annat att jag arbetade tillsammans med jordbruksministern Eskil Erlandsson, riksdagsledamöterna Anders Åkesson och Karin Nilsson samt Regionförbundets ordförande Leif Larsson.

Här är några av mina hjärtefrågor inför Europaparlamentsvalet;

– Det nationsöverskridande miljöarbetet. Vi måste lägga det huvudsakliga miljöarbetet på Europanivå, i och med att miljöproblemen är gränsöverskridande. Jag har själv under en tid arbetat i UNEP-GIWA som inventerade miljöproblem i gränsöverskridande vatten, så som hav och floder.

– EU bör ha en gemensam linje i FN:s säkerhetsråd. Den ofta förekommande splittringen inom EU vad gäller utrikespolitiska kriser måste motarbetas. Ett talande exempel är motsättningarna inom EU när Irakinvasionen genomfördes 2003. En gemensam linje grundad i liberala värderingar och respekt för mänskliga rättigheter är mycket viktig.

– Med en gemensam stark röst i FN kan EU även vara en mycket kraftfull drivkraft i det nödvändiga reformarbetet inom världsorganisationen. Jag är själv aktiv inom Svenska FN-förbundet, där jag sitter i förbundsstyrelsen och är distriktsordförande i Kalmar län.

– EU är ett unikt, fantastiskt freds- och utvecklingsprojekt som tyvärr har usel folkförankring. Detta är något som måste åtgärdas, genom positiva informationskampanjer och genom att öka respekten för de enskilda medborgarna inom EU-ledningen och EU-byråkratin.

– EU bör föregå med gott exempel i kärnvapenfrågan, genom att inte tillåta externa kärnvapen inom unionen. Alla kärnvapenländer bör förvara samtliga sina kärnstridsspetsar på eget territorium. Jag är själv starkt engagerad i frågan om kärnvapennedrustning, och driver inom mitt FN-engagemang kampanjen www.skrotakarnvapen.nu, som fått stöd av Hans Blix.

– Reformeringen av EU. Den tunga klossen EU måste reformeras och bli smalare och vassare. Flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg måste stoppas. EU:s ekonomi måste reformeras, där jordbrukssubventionerna måste minska.

Copyright Niklas Carlsson © 2013