Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · historia : Idi Amins storhet

Vad sägs om den fullständiga titeln på Ugandas tidigare diktator Idi Amin?

His Excellency President for Life, Field Marshal Al Hadji Doctor
Idi Amin, VC, DSO, MC, Lord of All the Beasts of the Earth and Fishes
of the Sea, Conqueror of the British Empire in Africa in General and
Uganda in Particular, and King of Scotland
.

Copyright Niklas Carlsson © 2013